Disclaimer Monique Broekhuis PMU

Op het gebruik van deze website (www.moniquebroekhuispmu.nl & info@moniquebroekhuispmu.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord gaat.

Gebruik van informatie

Monique Broekhuis PMU streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene
aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Monique Broekhuis PMU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Monique Broekhuis PMU en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Monique Broekhuis PMU garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden
gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie
of wachtwoordbeveiliging per e-mail met info@mb-creations.nl te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Monique Broekhuis PMU heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid of inhoud daarvan. Monique Broekhuis PMU aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Monique Broekhuis PMU zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en
niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt
worden, zonder dat Monique Broekhuis PMU daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

×